กระทรวงศึกษาธิการ | สพฐ. | สพป.นฐ.๑ | ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นฐ.๑

ร.ร.ต้นแบบการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ||  ร.ร.ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ||  ร.ร.ต้นแบบในฝัน รุ่นที่ 2(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)|| ร.ร.ต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม || สถานศึกษาพอเพียง

เกี่ยวกับเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารของเรา

 

กำหนดการสำคัญต่างๆ ของโรงเรียน

  • กำหนดการประกาศผลสอบ และชำระค่าเรียนดนตรี ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าจ้างครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2558  จำนวน 1,900 บาท ในวันที่ 30 มีนาคม 58

  • กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
    ในวันที่ 18 พฤษภาคม 58

  • รับนักเรียนย้ายเข้ารอบที่ 2 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 58
    เวลา 08.00 -15.00 น.ณ ห้องธุรการ อาคาร 1

 

 

 

 

 

 

 

นายสมศักดิ์ รอบคอบ
ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมของเรา

 

สีสันฐานบินเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557

 

ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.  DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา

ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา

Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุก ๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง ด้วย ICT

OฺBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน 
e-learning

 

ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ. 
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ 
จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน

สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน

1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันโครงการของ สพฐ. ที่จะพัฒนา ยกระดับโรงเรียนและคุณภาพ 
ให้เสมอภาคทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย

ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่และให้ บริการสื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ.

มุมศึกษานิเทศ  Supervisory
เป็นสื่อกลางให้ข่าวสาร แนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อ สอบ ดาวน์โหลด นิเทศออนไลน

OBEC MOU 
บันทึกข้ตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง สพฐ.กับหน่วยงานต่างๆ

ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าว สารประจำวันมาวิเคราะห์เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความ ที่มีสาระครบถ้วน

ภาษาไทย ภาษาทอง 
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย

 

 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม TEL:0-3499-6441 FAX:0-3499-6442
e-mail โรงเรียน : ptbkmail@yahoo.com    ติดต่อ webmaster: smoungsod@yahoo.com
webmaster :
ศราวดี ม่วงสด