นายอานนท์ เล้าอรุณ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

   คลิ๊ก....สร้างพลังใจ...ที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ | สพฐ. | สพป.นฐ.๑ | ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นฐ.๑

ร.ร.ต้นแบบการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ||  ร.ร.ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ||  ร.ร.ต้นแบบในฝัน รุ่นที่ 2(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)|| ร.ร.ต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

htt

  • 11 ตุลาคม 2555 กิจกรรมการอบรมปฏิบัตการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

11 ต.ค.2555 พัฒนาบุคลากรเทอม1

  • 26 กันยายน 2555 การอบรมปฏิบัตการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

อบรมการใช้TABLET นร.ชั้น ป.1

  • 6-7 กันยายน 2555 กิจกรรมกีฬา-กรีฑาภายใน ฐานบินเกมส์ 2555

ฐานบินเกมส์2555#1

ฐานบินเกมส์2555#2

  • 29 สิงหาคม 2555 กิจกรรมอาเซียนเดย์ประถมฐานบิน

ASEAN DAY

  • 10 สิงหาคม  2555 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

  • 1 สิงหาคม 2555  กิจกรรมวันเข้าพรรษา
เข้าพรรษา55
  • 2 มีนาคม 2555 กิจกรรมมหกรรมวิชาการประถมฐานบินก้าวไกลร่วมใจสู่อาเซียน

มหกรรมวิชาการ#1

มหกรรมวิชาการ#2

 

  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือและยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2554

ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด2554

website การศึกษา

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

ICT CENTER

 

 

 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม TEL:0-3499-6441 FAX:0-3499-6442
e-mail โรงเรียน : ptbkmail@yahoo.com    ติดต่อ webmaster: smoungsod@yahoo.com
webmaster :
ศราวดี ม่วงสด

 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 5 สิงหาคม 2547