ประมวลภาพกิจกรรมวันเข้าพรรษา
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2553
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

<<click เพื่อชมภาพขนาดใหญ่>>

p01.jpg p02.jpg p03.jpg
p04.jpg p05.jpg p06.jpg
p07.jpg p08.jpg p09.jpg
p10.jpg p11.jpg p12.jpg
p13.jpg p14.jpg p15.jpg
p722981.jpg p722982.jpg p722983.jpg
p722984.jpg p722985.jpg p722986.jpg
P7229869.jpg p722987.jpg P7229872.jpg
P7229874.jpg p722989.jpg p7229890.jpg
p7229891.jpg p7229892.jpg p7229893.jpg
P7229894.jpg P7229897.jpg P7229913.jpg
P7229917.jpg P7229929.jpg P7229935.jpg
P7229937.jpg P7229940.jpg P7229942.jpg
P7229943.1.jpg P7229955.jpg P7229973.jpg
P7229986.jpg P7229992.jpg P7229996.jpg

 

 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม TEL:0-3499-6441 FAX:0-3499-6442
e-mail โรงเรียน :: ptbkmail@yahoo.com    ติดต่อ webmaster: smoungsod@yahoo.com
ศราวดี ม่วงสด ผู้ดูแลระบบ